Tin nhắn Chúc Thi Tốt 2013

Tin nhắn Chúc Thi Tốt 2013 dành cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên đang bước vào kỳ thi tốt nghiệp đầy khó khăn. Mọi người thân trong gia đình hãy động viên con cháu, bạn bè bằng các tin nhắn chúc thi tốt 2013 này nhé.

Tải Tin nhắn chúc thi tốt 2013


Phiên bản Java : Jar  |  Jad

Hoặc tải trực tiếp các sms dưới đây.

--------------------------------------

.:!|!:._.:!|!:.
":::chüc::'"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::: pan :::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::: thi ::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":: t0t .::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":@ Lucky @::"
"'-!|!-""-!|!-'"

Tải ngay
--------------------------------------

. ..:Thi tốt:.. .
_:♥____:♥:____♥:_
. ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆
.. .. .. .. .. ..°☆ °☆°

,0oooo,
`·.¸¸,·´
/.../

You are number 1!

Tải ngay
--------------------------------------

**********
||+======.
|| "||uccess"
|| "||''..'..''' ...
:********||
' ' ' ' ' ' ' ' '||
' ' ' ' ' ' '' ' ||
**********

||'====" *,* ";
||'==== ".. .. ",
||' . . . .OR*....
||', . . , . ., . . , .

\"\/ '//;"*,*" ;
\'.'// ou -";*
/''/ . '*.,.*'
/''/. .......*....

Success For You!

Tải ngay
---------------------------------------

_____***_____
^||^ . . # . . ^||^
...||ự.....#......||in

*·¯`*. . . . . .
|| . . . . . . . . .
*.¸¸.* Hiến .

++||++ . . . ..
|| . , . . .
|| Hắng.

Hãy bình tĩnh, tự tin để làm bài thật tốt,
tất cả mọi người đều tin tưởng ở bạn!

Tải ngay
---------------------------------------

++ . . . . . . . . .
|#| . . . . . . . . .
|#| . .. . . . . . ..
|#|. * * * * * *
*******UCkY

|#**********;
|#| . . . . . . . . .
|#|**********;
|#| . . . . . . . . .
|#| . . . . . . OR

\"\/ '//;"*,*" ;
\'.'// ou -";*
/''/ . '*.,.*'
/''/. ......*....!

Tải ngay
---------------------------------------

''(~_~)'' buon ngu~ a?

_ `(•.°)'~ __ tinh day di.

"(^_^)&0 Chung minh cung hoc.

。☆。*。☆。
★。\|/。★

Tải ngay
---------------------------------------

Sử dụng Tin nhắn chúc thi tốt 2013 hiệu quả nhé.


Cùng Chuyên Mục