Sms chúc thi tốt

Sms chúc thi tốt dành cho các bạn học sinh, sinh viên.. chuẩn bị bước vào các kỳ thi cực kỳ khó khăn trước mắt. Đôi khi chỉ cần những lời động viên nho nhỏ từ các tin nhắn sms kute này cũng là động lực cực kỳ lớn tiếp thêm sức mạnh cho các bạn đấy.

Tải ứng dụng sms chúc thi tốt


Phiên bản Java : Jar  |  Jad

Hoặc tải trực tiếp các sms dưới đây.

--------------------------------------

.:!|!:._.:!|!:.
":::chüc::'"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::: pan :::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::: thi ::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":: t0t .::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":@ Lucky @::"
"'-!|!-""-!|!-'"

Tải ngay
--------------------------------------

. ..:Thi tốt:.. .
_:♥____:♥:____♥:_
. ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆
.. .. .. .. .. ..°☆ °☆°

,0oooo,
`·.¸¸,·´
/.../

You are number 1!

Tải ngay
--------------------------------------

**********
||+======.
|| "||uccess"
|| "||''..'..''' ...
:********||
' ' ' ' ' ' ' ' '||
' ' ' ' ' ' '' ' ||
**********

||'====" *,* ";
||'==== ".. .. ",
||' . . . .OR*....
||', . . , . ., . . , .

\"\/ '//;"*,*" ;
\'.'// ou -";*
/''/ . '*.,.*'
/''/. .......*....

Success For You!

Tải ngay
---------------------------------------

_____***_____
^||^ . . # . . ^||^
...||ự.....#......||in

*·¯`*. . . . . .
|| . . . . . . . . .
*.¸¸.* Hiến .

++||++ . . . ..
|| . , . . .
|| Hắng.

Hãy bình tĩnh, tự tin để làm bài thật tốt,
tất cả mọi người đều tin tưởng ở bạn!

Tải ngay
---------------------------------------

++ . . . . . . . . .
|#| . . . . . . . . .
|#| . .. . . . . . ..
|#|. * * * * * *
*******UCkY

|#**********;
|#| . . . . . . . . .
|#|**********;
|#| . . . . . . . . .
|#| . . . . . . OR

\"\/ '//;"*,*" ;
\'.'// ou -";*
/''/ . '*.,.*'
/''/. ......*....!

Tải ngay
---------------------------------------

''(~_~)'' buon ngu~ a?

_ `(•.°)'~ __ tinh day di.

"(^_^)&0 Chung minh cung hoc.

。☆。*。☆。
★。\|/。★

Tải ngay
---------------------------------------

Sử dụng sms chúc thi tốt hiệu quả nhé.


Cùng Chuyên Mục