Sms Kute Ngộ Nghĩnh Cho Bạn Gái

Sms Kute Ngộ Nghĩnh Cho Bạn Gái vừa sưu tầm được trên internet . Nhanh tay copy gửi qua yahoo, face, zingme... cho người ấy nhé.

Tải trọn bộ sms kute ngộ nghĩnh dưới đây về điện thoại :

Phiên Bản Java : Jar  |  Jad ( Dành cho Nokia, BlackBerry , LG...)

------------------------------------

☆('"*.*"')☆
('"*.*'")....('"*.*'")
'*.,I love you.''
☆ ('"*.*"') ☆
'* ☆ *'

.*""+._.+""+._.+""*.
".☆ Før...ëver☆ ."
"+._.+"""+._.+"

Soạn SMS 81925 gửi 8509 để tải và SMS 81925 [SDT nhận] gửi 8509 để gửi.

------------------------------------

☆('"*.*"')☆
('"*.*'")....('"*.*'")
'*.,I love you.''
☆ ('"*.*"') ☆
'* ☆ *'
.-+-._.-+-._.-+-._.-+-.
(FøR€v€r & €Ver)
"+._.+"+._.+"+._^ "
._=>$mjle<=_. /!!\
/___...^_^...___\ /____\
|_ . :!=!: . ____| ¡ ¡

Soạn SMS 81926 gửi 8509 để tải và SMS 81926 [SDT nhận] gửi 8509 để gửi.

-----------------------------------

>!<_ Full House _>!<
]]_ii____]]]]]____ii_
/\_____\]]/_____/\
l_l__i''i__l]]]l__i''i__l_l
....Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Soạn SMS 81927 gửi 8509 để tải và SMS 81927 [SDT nhận] gửi 8509 để gửi.

----------------------------------

ỈỈỈ\*]ỈỈỈ
ỈỈỈ]\*ỈỈỈHỚ
]
]
ỈỈỈ\*/ỈỈỈ
ỈỈỈ]\/]ỈỈỈỘT
]
]
ỈỈỈ\*]ỈỈỈ
ỈỈỈ]\*ỈỈỈGƯỜI
]
]
ỈỈỈ\*]ỈỈỈ
ỈỈỈ]\*ỈỈỈKIỀU
]
]
ỈỈỈ
ỈỈỈ
ỈỈỈ___ẮM

Soạn SMS 81928 gửi 8509 để tải và SMS 81928 [SDT nhận] gửi 8509 để gửi.

---------------------------------

biết là. .........KO THỂ? . . Mà sao vẫn . III,,III
III'''IIIi
\\\ ///
..\\\///
....\\//ọng

Để Rồi
.
.
""III""
III
III hất....Vọng:-(
|""\|""| | |
|__|\__|Hieu

Soạn SMS 81929 gửi 8509 để tải và SMS 81929 [SDT nhận] gửi 8509 để gửi.

----------------------------------

Cùng Chuyên Mục