Sms chúc mung ngày phụ nu Viet Nam

Bộ Sms chúc mung ngày phụ nu Viet Nam gửi đến lời chúc tốt đẹp nhất đến các bà, các mẹ , các chị em phụ nữ nhân ngày Quốc Tế phụ nữ 8/3.

-------------------------------


.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":::vU¿._.vE☆.:::"
    "'-!|!-""-!|!-"'
           8-3
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":::hAnh,phUc::"
    '"-!|!-""-!|!-"'
♥• happy♥•
♥• women's Day♥•

Tải ngay

----------------------------------

•.(¯`°´¯).•
¤*•¸,•*¤*•,.•¤*
•,¸.¸, •*¤*•,¸.¸, •*
*¤ 8-3 ngot ngao!¤*
•,•,¸.•hanh phuc•¸.¸,•
¤*•¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*
*¤ ¤*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸¸,•
¤¤ ¤¤ ¤¤
^^^^^^

Tải ngay
-----------------------------------

*I""I___I""I .+*.+.
*I--------APPY .+
*I__I"""I__I .+*
*.*.WOMEN'S DAY*.*
~._.*.*.08-03.*.*._.~
that nhieu niem vui
ngap tran hp !

Tải ngay
-----------------------------------

 .+*"*+..+*"*+.
* (( Ngay )) *
 "+. 08-03 .+"
     *+. .+*

 .+*"*+..+*"*+.
*  (( Vui  ))  *
  "+. ve ? .+"
     *+. .+*

 .+*"*+..+*"*+.
* (( Hank )) *
 "+. phuc .+"
     *+. .+*

Tải ngay
------------------------------------

 ,*""*,*""*,*""*, 2
'+,_ '+,_,+' _,+'trai
    "*,*" *,*" tim
Cung ,*""*,*""*,
Nhip '*,_ 1 _,*'
Dap . .  "*,*"
Chuc em 8-3 hanh phuc!

Tải ngay
-------------------------------------

Cùng Chuyên Mục